Założenie własnej firmy w Polsce może być trudnym i czasochłonnym procesem. Dzięki temu poradnikowi dla początkujących przedsiębiorców, krok po kroku przeprowadzimy Cię przez proces rejestracji firmy w Polsce.

Krok 1: Wybierz formę prawnej działalności

Pierwszym krokiem jest wybór formy prawnej działalności. W Polsce możesz prowadzić działalność gospodarczą jako jednoosobowa działalność gospodarcza (Jednoosobowa Działalność Gospodarcza – JDG), spółka cywilna (SC), spółka jawna (SJ), spółka partnerska (SP), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.), spółka akcyjna (SA) lub spółka komandytowo-akcyjna (SKA).

Krok 2: Wybierz nazwę firmy

Następnym krokiem jest wybór nazwy firmy. Nazwa powinna być oryginalna i nie mogą już istnieć inne firmy o takiej samej nazwie. Możesz sprawdzić dostępność nazwy firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Krok 3: Zarejestruj swoją firmę

Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) – Jeśli chcesz założyć jednoosobową działalność gospodarczą, możesz zarejestrować się w CEIDG. Musisz wypełnić formularz rejestracyjny i dostarczyć go wraz z dowodem osobistym lub paszportem do urzędu miasta lub gminy.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) – Jeśli chcesz założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, musisz zarejestrować swoją firmę w KRS. Musisz wypełnić wniosek o wpis do rejestru KRS i przesłać go do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca rejestracji firmy. Musisz również ustanowić umowę spółki i wpłacić kapitał zakładowy na rachunek bankowy spółki.

Krok 4: Zarejestruj się w Urzędzie Skarbowym i ZUS

Po zarejestrowaniu firmy w CEIDG lub KRS, musisz zarejestrować się w Urzędzie Skarbowym i ZUS. W Urzędzie Skarbowym otrzymasz numer identyfikacji podatkowej (NIP), a w ZUS otrzymasz numer identyfikacji ubezpieczeń społecznych (PESEL).

Krok 5: Otwórz konto firmowe

Ostatnim krokiem jest otwarcie konta firmowego. Musisz wybrać bank, który spełnia Twoje wymagania i otworzyć konto firmowe na swoje imię lub na nazwę firmy. Wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od banku, ale najczęściej będziesz potrzebował: umowy spółki (jeśli założyłeś spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), NIP-u i PESEL-u, dowodu osobistego lub paszportu, a także wypełnionego formularza rejestracyjnego.

Krok 6: Przygotuj się na prowadzenie biznesu w Polsce

Po zarejestrowaniu firmy, zarejestrowaniu w Urzędzie Skarbowym i ZUS oraz otwarciu konta firmowego, musisz przygotować się na prowadzenie biznesu. Musisz określić swoje cele biznesowe, zidentyfikować swoją grupę docelową, opracować plan marketingowy i sprzedażowy oraz przygotować budżet i prognozy finansowe.

Krok 7: Rozpocznij prowadzenie działalności

Po zarejestrowaniu swojej firmy, zarejestrowaniu w Urzędzie Skarbowym i ZUS, otwarciu konta firmowego i przygotowaniu się na prowadzenie biznesu. Możesz rozpocząć prowadzenie działalności. Pamiętaj, że musisz być zgodny z przepisami prawa, w tym z przepisami dotyczącymi podatków i ubezpieczeń społecznych.


Założenie własnej firmy w Polsce może być trudnym procesem, ale zgodnie z powyższymi krokami, można to zrobić krok po kroku. Pamiętaj, że przedsiębiorczość wymaga czasu, wysiłku i zaangażowania. Jednak jeśli jesteś zdeterminowany i posiadasz dobrą ideę biznesową, to może to być wspaniała droga do sukcesu.

Jak założyć własną firmę w Polsce, przeczytaj powyższy artykuł.